KONTAKT
A A A

Pytania związane z zasadami rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi należy kierować za pośrednictwem strony Pojedynczego Punktu Kontaktowego  www.eugo.gov.pl. Jeżeli szukasz pomocy - Przejdź do działu HelpDesk. Pamiętaj jednak, że Punkt Kontaktowy nie zajmuje się indywidualnymi sprawami (np. jaką formę opodatkowania wybrać) - za to może wskazać Ci właściwą procedurę i adekwatny organ udzielając porady eksperckiej w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej. Punkt Kontaktowy służy również pomocą w przypadku sporu z organem krajowym lub unijnym poprzez sieci wsparcia.

Pytania techniczne i uwagi związane z funkcjonowaniem systemu informatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) należy kierować na adres ceidg@mg.gov.pl

Pytania związane z migracją danych do CEIDG oraz Systemem Automatyzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (SAGED) należy kierować na adres saged@mg.gov.pl

Informacje dotyczące sprostowań i wykreśleń pracownicy urzędów i przedsiębiorcy mogą uzyskać poprzez Punkt Informacyjny Wydziału Postępowań Administracyjnych CEIDG dostępny pod numerem telefonu: 22 693 59 61 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15

Prosimy o podawanie Imienia i Nazwiska oraz nr NIP przedsiębiorcy którego sprawa dotyczy.

 

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.