SZKOLENIA W ZAKRESIE REJESTRACJI I PROWADZENIA FIRMY
A A A

DZIAŁANIA POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄAkademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych, z których mogą korzystać także osoby planujące otworzyć swoją firmę. Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu). Obecnie na portalu Akademii PARP dostępne są dwadzieścia dwa szkolenia, na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Wśród nich są m.in. szkolenia Jak założyć własną firmę? Jak rozwijać firmę? Systemy zarządzania dla MSP. Więcej na stronie www.akademiaparp.gov.pl

Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą mogą skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych przez sieć ośrodków Krajowego Systemu Usług. W 110 Punktach Konsultacyjnych KSU wszyscy zainteresowani mogą się dowiedzieć jak zarejestrować firmę, jakie obowiązki ma pracodawca, jak pozyskać finansowanie, w tym również z funduszy europejskich. Dodatkowo PK KSU posiadają bazy danych szkoleń lub instytucji zrzeszających przedsiębiorstwa z określonej branży. Dzięki temu firmy mogą znaleźć ofertę szkoleniową dla swoich pracowników lub pozyskać nowych partnerów biznesowych czy inną praktyczną informację ze strony tych instytucji. 
                    Lista Punktów Konsultacyjnych dostępna jest na stronie internetowej: www.parp.gov.pl

W ramach działań wdrażanych przez PARP, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej obejmuje wybór w drodze konkursu podmiotów, które świadczą usługę dwuetapowego wsparcia przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców. Podmioty te dokonują selekcji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. Dofinansowanie składa się z dwóch komponentów – dotacji na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo (w formie objęcia udziałów). Wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle.

      
Jedną z możliwych form uzyskania wsparcia jest także fundusz pożyczkowy. W jego ramach mali i mikroprzedsiębiorcy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą starać się o pożyczkę. Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Udzielają pożyczek, które przeznaczone są przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:

    finansowanie inwestycji,
    wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
    zakup maszyn i urządzeń,
    rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych,
    zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.

Dodatkowe informacje na stronie http://ksu.parp.gov.pl/f_pozyczkowe

Osoby, która już otworzą swój biznes będą mogły skorzystać z dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych, które PARP wybiera w drodze konkursu.  Szkolenia te oraz studia podyplomowe organizowane są przez instytucje, firmy i uczelnie. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego udział w nich może być tańszy nawet o 80%. Zainteresowanych udziałem w dofinansowanych szkoleniach lub studiach podyplomowych (przedsiębiorcy lub pracownicy przedsiębiorstw) zachęcamy do odwiedzenia aktualnej bazy ofert szkoleniowych na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.