DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W UE
A A A

Szczegółowe informacje dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zagranicą oraz wykonywania za granicą usług dostępne są w odnośnik serwisie informacyjnym Wydziałów Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP.

Twoja Europa (Your Europe)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

Twoja Europa

  • jak założyć, zawiesić  lub zakończyć działalność w innym kraju UE?;
  • jak rozwinąć swoją działalność na rynku unijnym?;
  • jak spełnić wymogi dotyczące ochrony środowiska, norm społecznych i zrównoważonego rozwoju?

 

Portal internetowy Twoja Europa

zawiera odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące prowadzenia firmy na obszarze Unii Europejskiej. Portal Twoja Europa zawiera praktyczne informacje dla obywateli i przedsiębiorstw na temat ich praw i szans w UE. Portal koncentruje się na rzeczywistych sytuacjach transgranicznych dotyczących np. obywateli europejskich chcących pracować lub studiować w innym państwie UE lub przedsiębiorstw europejskich zamierzających przenieść się do innego kraju UE lub otworzyć nowy oddział w innym kraju UE.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.